Podręcznik polowy Beko Fsg3545w

Podręcznik polowy Beko Fsg3545w jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy korzystają z urządzenia Beko Fsg3545w. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do obsługi i użytkowania tego urządzenia. Zawiera także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i porady dotyczące jego użytkowania. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące konfiguracji i wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia. Podręcznik jest również źródłem informacji na temat technicznego wsparcia dla urządzenia i dostępnych aktualizacji. Podręcznik polowy Beko Fsg3545w zapewni użytkownikom wsparcie techniczne i kompleksowe rozwiązania, aby pomóc im w korzystaniu z tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik polowy Beko Fsg3545w

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO DSN 6840 FX EXTRA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO DSN 6840 FX EXTRA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO DSN 6840 FX EXTRA


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO DSN 6840 FX EXTRA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Górny kosz na naczynia z pólk Szyna prowadnicy górnego kosza Pojemnik na sól Kosz na sztuce Dozownik detergentu Drzwiczki Panel sterowania Filtry Dolne rami rozpylacza Dolny kosz Górne rami rozpylacza Blat (w zalenoci od modelu) System suszenia wentylacyjnego (w zalenoci od modelu)133 PLDane techniczneDopuszczalne cinienie wody: 0, 3 ­10 bar (= 3 ­ 100 N/cm² = 0, 011, 0Mpa) Przylcze elektryczne: 220-240 V, 10 A Moc maksymalna: 1900-2200 W Moc grzalki: 1800 W Niniejsze urzdzenie jest zgodne z nastpujcymi DyrektywamiUnii Europejskiej: 73/23/CEE z dnia 19/02/73 (niskienapicia) wraz z póniejszymi poprawkami 89/336/CEE z dnia 03/05/89(kompatybilnoelektromagnetyczna) wrazz póniejszymi poprawkami 97/17/EC (Znakowanie) Do wiadmoci instytucji testujcych Na yczenie dostarczamy informacji niezbdnych do przeprowadzenia testów. Wniosek taki mona zloy emailem pod adresem:dishwasher@standardloading. comWe wniosku takim, oprócz swych danych kontaktowych, prosimy poda kod modelu i dane kodowe wyrobu. Kod modelu i dane kodowe wyrobu mona znale na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwiczek.2 Zalecenia bezpieczestwaNiniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za adne szkody spowodowane uytkowaniem zmywarki bez wlaciwego uziemienia. [... ] Powtórz t procedur z dwigni po przeciwnej stronie kosza.1021AB18 PLUstawianie wysokoci przy pustym koszuW tym modelu ustawienie wysokoci kosza górnego mona zmienia uywajc kól zamontowanych na dwóch rónych wysokociach. Zwolnij zapadki na obu, lewej i prawej, szynach kosza górnego przyciskajc je w dól (C). Wcinij zapadki z powrotem w ich wlaciwe pozycje.C1022DEPólka (w zalenoci od modelu) Zalenie od wielkoci szklanek i kubków mona regulowa ustawienie wysokoci pólki (C, D, E).1023D C19 PLStojak na szklo (w zalenoci od modelu) Wkladajc wysokie szklanki czy kieliszki do zmywarki nie naley ich opiera jednych o drugie, gdy w trakcie zmywania mog si potluc. W tym celu trzeba odlczy uchwyt stojaka od prta kosza, do którego stojak jest przytwierdzony. 1025Szuflada górnego kosza (w zalenoci od modelu) Dodatkowe lyeczki do deserów, widelczyki i noe mona wklada do szuflady przytwierdzonej do górnego kosza zmywarki.102620 PL5 Wybór programu i obsluga zmywarki4 3 2 15 1. 11 Przycisk dodatkowego suszenia (zalenie od modelu) Przycisk Tabletek Combi Przycisk Opónionego Startu Uchwyt 12 13 14Przycisk WL. /WYL. Przycisk Start/Pauza/Kasuj Wywietlacz Przycisk Wyboru Programu Przycisk Polowy Wsadu 1015 a16 b17 c 2018 d1910. Wskanik postpu programu a Zmywanie " " b Plukanie " " c Suszenie " " d Koniec " " 21 PLPrzyciski i ich opisPrzycisk WL. zalcza si wywietlacz i pokazuje ostatnio stosowany program, ganie za gdy wylczy si zmywark. Jeli w trakcie ostatnio stosowanego programu wlczone byly funkcje Polowy wsadu (5), Dodatkowego suszenia (6), Blokady dostpu dzieci (19) oraz Tabletek Combi (7), funkcje te pozostan czynne po wylczeniu i ponownym zalczeniu zmywarki. Jeli chce si wylczy te funkcje po wylczeniu i ponownym zalczeniu zmywarki trzeba nacisn odnone przyciski. a Zmywanie (20 a) b Plukanie (20 b) c Suszenie (20 c) d Koniec (20 d) W trakcie wykonywania programu wywietlacz pokazuje odpowiednio kroki zmywania 20 a, plukania 20 b, oraz suszenia 20 c. Tylko wskanik zakoczenia programu 20 d zapala si po zakoczeniu programu. Wskanik pozostalego czasu (3) pokazuje,, 00"00".Kasowanie programuAby skasowa ju uruchomiony program, na trzy sekundy przycinij Start/ Pauza/ Kasuj (2). Przez par minut maszyna bdzie przetwarza operacje niezbdne do skasowania. Po zakoczeniu procesuDodawanie funkcji do programu:Przy pomocy przycisków dodawania funkcji pona uruchomi wybrany program wraz z funkcjami polowy wsadu (5), dodatkowego suszenia (6), detergentu w tabletkach (7) oraz opónionego startu (8).23 PLkasowania programu mona wybra i uruchomi nowy program. Zalenie od kroku poprzedniego programu wykonywanego w chwili skasowania w maszynie oraz/lub na zmywanych naczyniach mog pozosta resztki detergentu lub rodka pluczcego.Zmiana programuJeli chcesz zmieni wykonywany program, przede wszystkim nacinij przycisk Start/ Pauza/ Kasuj (2) aby przelczy zmywark w tryb pauzowania. Nastpnie przelcz zmywark na dany program naciskajc przycisk Wyboru Programu (4). Nowy program rozpocznie dzialanie od tego samego etapu w poprzednim programie (Na przyklad: jeli poprzedni program byl na etapie plukania, nowy take zacznie od plukania). Jeli chce si uruchomi nowowybrany program od samego pocztku, trzeba najpierw zastosowa proces kasowania programu, a nastpnie wybra nowy program.nacinij przycisk Start/ Pauza/ Kasowanie (2). W trakcie odliczania czasu opónienia startu na wywietlaczu pozostanie zapalona klepsydra - wskanik opónionego startu (13) oraz ikonka gry (12), wskanik czasu opónienia za (11) bdzie wywietla pozostaly czas. Funkcji opónionego startu mona uy, gdy korzysta si z ulgowej taryfy oplat za energi elektryczn. ] Po zakoczeniu programu ponownie sprawd zamknicie pokrywy pojemnika na sól. Niskie nastawienie zmikczanie wody, nie do soli* - W zmywarkach wyposaonych w nastawianie zmiekczania wody naley je nastawi odpowiednio do twardoci wody zasilajcej. Detergent przechowywany w niewlaciwych warunkach - Jeslu uywasz detergentu w proszku po otwarciu pudelka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. Ze wzgldu na latwoc przechowywania zalecamy uywanie detergentu w tabletkach. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO DSN 6840 FX EXTRA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO DSN 6840 FX EXTRA.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO WB 6006 RS. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO WB 6006 RS będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO WB 6006 RS


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO WB 6006 RS

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Ostrzeenie o zagroeniu napiciem i poraeniem elektrycznym.SPIS TRECI1. Wybór programu i obsluga zmywarki 23Przyciski i ich opis Wybór programu Dodawanie funkcji do programu: ledzenie postpu programu Kasowanie programu Zmiana programu Programowanie opónionego startu Uywanie blokady dostpu dzieci Wskanik braku soli Wskanik braku nablyszczacza Nastawianie Wskanika Braku Nablyszczacza Wlczanie urzdzenia2. Zalecenia bezpieczestwaPrzed instalacj Przed pierwszym uruchomieniem Dane techniczne Bezpieczestwo dzieci Codzienne uytkowanie Problemy W zmywarce nie powinny by zmywane24 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 283. Wskazówki montauZalecenia bezpieczestwa przy instalacji Instalowanie zmywarki Przylczenie wody Przylczenie wa zasilania wod Spuszczanie wody Zasilanie elektryczne Odzysk starego urzdzenia i Opakowania66 6 6 7 8 8 86. [... ] Aby podnie kosz górny do pozycji wysokiej (A) przytrzymaj go z jednej strony i uwanie pocignij do góry. Aby podnie drug stron kosza przytrzymaj j i pocignij do góry w ten sam sposób (A). Aby obniy górn pólk, przycinij dwigni pólki po jednej stronie i uwanie obni pólk nie zwalniajc dwigni B. Upewnij si, e obie dwignie chwytaj na tej samej wysokoci.106520 PLUstawianie wysokoci przy pustym koszu(w zalenoci od modelu) W tym modelu ustawienie wysokoci kosza górnego mona zmienia uywajc kól zamontowanych na dwóch rónych wysokociach. Zwolnij zapadki na obu, lewej i prawej, szynach kosza górnego przyciskajc je w dól (C). Wcinij zapadki z powrotem w ich wlaciwe pozycje.1022Skladajce si zby (w zalenoci od modelu) W górnej pólce s,, skladajce si zby" aby zwikszy miejsce na kubki lub szklanki. Wystarczy pocign z pierwszy z przodu skladajcy si zb, przesun go w lewo A i prawo B aby umiescicgo w innym miejscu. W razie potrzeby zby mona poloy na plask.106721 PLStojak na szklo (w zalenoci od modelu) Wkladajc wysokie szklanki czy kieliszki do zmywarki nie naley ich opiera jednych o drugie, gdy w trakcie zmywania mog si potluc. W tym celu trzeba odlczy uchwyt stojaka od prta kosza, do którego stojak jest przytwierdzony. 1025Szuflada górnego kosza (w zalenoci od modelu) Dodatkowe lyeczki do deserów, widelczyki i noe mona wklada do szuflady przytwierdzonej do górnego kosza zmywarki.1026Pólka (w zalenoci od modelu) Zalenie od wielkoci szklanek i kubków mona regulowa ustawienie wysokoci pólki (C, D, E).102322 PL5 Wybór programu i obsluga zmywarki1. Przycisk Start/Pauza/Kasuj Wywietlacz Przycisk Wyboru Programu Przycisk Polowy WsaduPrzycisk Express Przycisk Tabletek Combi Przycisk Opónionego Startu Uchwyt Wskanik Programu11. Lczny czas moe si róni od wskazanego na pocztku, bowiem moe si zmieni w trakcie dzialania programu zalenie od temperatur pomieszczenia, w którym zainstalowano zmywark oraz wody zasilajcej, samo-czyszczenia systemu zmikczania wody (regeneracji) oraz iloci naczy.Aby doda funkcj do programu: 1. Nacinij przycisk funkcji, któr czcesz zalczy, i sprawd, czy wywietlacz pokazuje jej wskanik. Moesz uruchomi ten program przyciskiem Start/ Pauza/ Kasuj (2).ledzenie postpu programuW trakcie wykonywania biecego programu mona ledzi jego kroki na wskaniku ledzenia Kroków programu (20). a Zmywanie (20 a) b Plukanie (20 b) c Suszenie (20 c) d Koniec (20 d) W trakcie wykonywania programu wywietlacz pokazuje odpowiednio kroki zmywania 20 a, plukania 20 b, oraz suszenia 20 c. Tylko wskanik zakoczenia programu 20 d zapala si po zakoczeniu programu. Aby skasowa ju uruchomiony program, na trzy sekundy przycinij Start/ Pauza/ Kasuj (2). Przez par minut maszyna bdzie przetwarza operacje niezbdne do skasowania. Po zakoczeniu procesu kasowania programu mona wybra i uruchomi nowy program. Zalenie od kroku poprzedniego programu wykonywanego w chwili skasowania w maszynie oraz/lub na zmywanychDodawanie funkcji do programu:Kasowanie programuPrzy pomocy przycisków dodawania funkcji pona uruchomi wybrany program wraz z funkcjami polowy wsadu (5), Express (6), detergentu w tabletkach (7) oraz opónionego startu (8). W razie uywania wielofunkcyjnych rodków myjcych lepsz wydajnoc mycia uzyskuje si wybrawszy funkcj detergentu w tabletkach.25 PLnaczyniach mog pozosta resztki detergentu lub rodka pluczcego.Zmiana programuJeli chcesz zmieni wykonywany program, przede wszystkim nacinij przycisk Start/ Pauza/ Kasuj (2) aby przelczy zmywark w tryb pauzowania. Nastpnie przelcz zmywark na dany program naciskajc przycisk Wyboru Programu (4). ] Niska nastawa zmikczania wody, zbyt malo soli* - W zmywarkach wyposaonych w nastawianie zmiekczania wody naley je nastawi odpowiednio do twardoci wody zasilajcej. Detergent przechowywany w niewlaciwych warunkach - Jeslu uywasz detergentu w proszku po otwarciu pudelka z detergentem nie przechowuj go w miejscach wilgotnych. Ze wzgldu na latwoc przechowywania zalecamy uywanie detergentu w tabletkach. Przecienie koszyków - Aby uniknc zarysowania i pekania szklanek i innych naczy szklanych z powodu uderzania o siebie w trakcie procesu zmywania spowodowanego ich niewlaciwym ustawieniem nie przeciaj koszykow ponad ich pojemno.1037Rdza, czernienie i uszkodzenia powierzchniNieszczelne zamknicie pokrywy pojemnika na sól* - Sól moe powodowa utlenianie sie powierzchni metalowych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO WB 6006 RS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO WB 6006 RS.

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

Podręcznik polowy Beko Fsg3545w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik polowy Beko Fsg3545w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik polowy Beko Fsg3545w